Cookies

Apunto Teis

Apunto Teis
Itinerarios de inserción socio-laboral personalizados para mozas e mozos de 16-26 anos en situación de vulnerabilidade

Desde - Hasta: 01/07/2023 - Actualmente

           

Desenvolvemento de Itinerarios de Inclusión Socio-laboral encamiñados á adquisición das habilidades sociolaborais básicas para la inclusión social de xóvenes en exclusión e a redución dos desequilibrios existentes na súa situación de partida; a redución da lonxanía relacional do sector xuvenil cos colectivos, organizacións, institucións e recursos do barrio e o fortalecemento da rede social de inserción na comunidade.

O traballo na prevención de posibles situacións ou riscos de exclusión con mozas e mozos de 16-26 anos (poboación destinataria deste Programa) é unha conta pendente -a nivel comunitario- no Barrio de Teis que quedou patente na Diagnose Comunitaria que realizamos, tanto pola dificultade de conseguir a súa participación como pola súa lonxanía dos Colectivos Sociais, Organizacións e Institucións presentes no Barrio (ver mapa relacional).

                     

Apunto Teis supón un punto de referencia para a xente nova, asentando as intervencións nas propias forzas e Recursos da Comunidade, mellorando a súa organización, coordinándoos, optimizándoos e mobilizándoos, na medida do posible, na busca de alternativas viables de traballo.

A integración e implicación das persoas en rede (a través da coordinación e cooperación cos Servizos Sociais e outras Entidades ou Axentes Sociais participantes) facilita, a través do establecemento de itinerarios de inserción socio-laboral personalizados (con titorización e seguimento), a incorporación social da xuventude en situación de desvantaxe e/ou exclusión e a redución da súa vulnerabilidade.

                            

Se queres coñecer en profundidade este Programa, pica aquí.

Para saber con que Recursos colaboramos fai un clic aquí.