FacebookTwitterYoutube
 CCOMUNITARIO   > Co-laboración participativa > Colaboradores/as Financeiros/as

Colaboradores/as Financeiros/as

PÚBLICAS

 • Subvencións en réxime de concorrencia competitiva:
 • Administración Autonómica:
  • Consellaría de Sanidade:
   • 44.603,93€ (o 50% do custe total do Proxecto. O total concedido para 2015-2017 é de 89.207,86€)
   • “Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/06/2016-31/11/2016).
   • Orde: subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 112 Martes, 16 de xuño de 2015).
  • Consellaría de Política Social: 
  • 4.473,31€ (o 100% do custe total do Programa).
  • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/12/2015-30/03/2016).
  • Orde: subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo ) (DOG Núm. 108 Mércores, 10 de xuño de 2015).
 • Contrato menor de servizos:
 • Administración Local:
  • Concellaría de Política de Benestar do Concello de Vigo:
   • 17.325,50€ (o 80% do custe total do Programa).
   • Programa de intervención pedagóxica, lúdica e social (LudoPam Teis) (01/01/2016-30/06/2016 e 15/10/2016-31/12/2016).


PRIVADAS

 • Colaboracións:

 

PÚBLICAS

 • Subvencións en réxime de concorrencia competitiva:
 • Administración Autonómica:
  • Consellaría de Sanidade:
   • 44.734,48€  (total anualidade 2017): 
   • 21.430,65€ (o 24,64% do custe total do Proxecto. O total concedido para 2015-2017 é de 89.207,86€). “Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/12/2016-31/05/2017). 
   • Orde: subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 112 Martes, 16 de xuño de 2015).
   • 23.303,83€ (o 25% do custe total do Proxecto. O total concedido para 2017-2019 é de 93.215,34€).“Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (31/05/2017-31/11/2017)
   • Orde: subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 129 Venres, 7 de xullo de 2017).
  • Consellaría de Política Social:
   • 14.3518,55€ (o 100% do custe total do Programa).
   • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (15/07/2017-30/11/2017).
   • Orde: subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo ) (DOG Núm. 104 Venres, 2 de xuño de 2017).
 • Contrato menor de servizos:
 • Administración Local:
  • Concellaría de Política de Benestar do Concello de Vigo:
   • 17.325,50€ (o 70% do custe total do Programa).
   • Programa de intervención pedagóxica, lúdica e social (LudoPam Teis) (01/01/2017-30/06/2017 e01/10/2017-31/12/2017).


PRIVADAS

 • Colaboracións:
 • Obra Social “La Caixa”:
  • 2.000 € 
  • Programa de intervención pedagóxica, lúdica e social (LudoPam Teis) (01/03/2017-30/06/2017)

        

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Materiais relacionados
Imaxes
 • 1 de 1