Cookies

Colaboradores/as Financeiros/as

 

COLABORACIÓNS FINANCIEIRAS 2022

PÚBLICAS

 • Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:
 • Administración Autonómica:
  • Consellaría de Sanidade:

21.867,06€ (el 25% aprox. do custe total do Proxecto para esta anualidade. O total concedido para 2019-2022 é de 133.743,49€)

“Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/07/2019-30/06/2022). Orde 16 de setembro de 2019: subvencións en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico de asignación tributaria do 0,7% do IRPF, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 182 mércores, 25 de setembro de 2019).

19.636,20€ (el 25% aprox. do custe total do Proxecto para esta anualidade. O total concedido para 2022-2025 é de 117.817,15€)

“Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/07/2022-30/06/2023). Orde 16 de setembro de 2019: Orde do 14 de xullo de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico da asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 146, 2 de agosto de 2o22).

 •  
  • Consellaría de Política Social: 
  •  
   • 17.210,39€ (O 100% do custe total dos Programas para esta anualidade 14.311,16€ y 2.899,23€ respectivamente).
   •  
   • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/12/2021-30/06/2022). e Programa integral de "alfabetización para mulleres de orixe estranxeira" (01/12/2021-30/06/2022). Orden 04 de mayo de 2020: subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuacione de servicios sociales comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020). (DOG Núm. 90 lunes, 11 de mayo de 2020).
   •  
   • 9.876,24 (O 100% do custe total do Programa para esta anualidade)
   •  
   • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/07/2022-31/11/2022).ORDE do 21    de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerána concesión de subvencións a    entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e    inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como    parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE    Galicia 2014-2020. (DOG Núm. 149 viernes 5 de agosto de 2022).
 •  

PRIVADAS

 • Colaboraciones:
 • Obra Social “la Caixa”:
  • Convocatoria Territorial “Interculturalidad y acción social 2022”.
  • 12.512,00€ nesta anualidade. 80% do total concedido  (15.640 €) 
  • Programa "Non hai fronteiras!" (01/09/2022-30/10/2023).

 

 

COLABORACIÓNS FINANCIEIRAS 2023

PÚBLICAS

 • Subvencións en réxime de concurrencia competitiva:
 • Administración Autonómica:
  • Consellaría de Sanidade:
   • 39.272,38€ concedidos para esta anualidade. 
 • “Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/07/2023-31/12/2023). Orde 16 de setembro de 2019: Orde do 14 de xullo de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico da asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 146, 2 de agosto de 2o22).
   
 •  
 • Consellaría de Política Social: 
 •  
 • 9.876,24 (El100% del coste total del Programa para esta anualidade)
 •  
 • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/12/2022-30/04/2023).ORDE do 21    de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerána concesión de subvencións a    entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e    inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como    parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE    Galicia 2014-2020. (DOG Núm. 149 viernes 5 de agosto de 2022).
 •  
 • 15.867,00€ (O 100% d0 custe total dos Programas para esta anualidade). 
 •  
 • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/05/2023-31/11/2023).
 • Orde de 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexiirán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os años 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 (código de procedimiento BS631A).

 

      

      Imprimir