FacebookTwitterYoutube
 CCOMUNITARIO   > Co-laboración participativa > Colaboradores/as Financeiros/as

Colaboradores/as Financeiros/as

 

COLABORACIÓNS FINANCIEIRAS 2020

PÚBLICAS

 • Subvencións en réxime de concurrencia competitiva:
 • Administración Autonómica:
  • Consellaría de Sanidade:
   • 43.734,12€ concedidos para esta anualidade. Ol total concedido para 2019-2022 é de 133.743,49€)
 • “Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/07/2019-30/06/2022).
 • Orde 16 de setembro de 2019: subvencións en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico de asignación tributaria do 0,7% do IRPF, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 182 mércores, 25 de setembro de 2019).
 • Consellaría de Política Social: 
 • 13.475,34€ (o 100% do custe total do Programa para esta anualidade).
 • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/07/2018-31/11/2018).
 • Orde 13 de xullo de 2018: subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo ) (DOG Núm. 121 Martes, 26 de xuño de 2018).
 •  

PRIVADAS

 • Colaboracións:
 • Obra Social “la Caixa”:
  • Convocatoria “Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2019”.
  • 0 20% nesta anualidade.  Total concedido 23.210 € 
  • Programa de intervención socioeducativa "GUINDASTRES" (01/08/2019-30/07/2019).

 

 

COLABORACIÓNS FINANCIEIRAS 2019

PÚBLICAS

 • Subvencións en réxime de concurrencia competitiva:
 • Administración Autonómica:
  • Consellaría de Sanidade:
   • 23.303,83€ (O 25% aprox. do custe total do Proxecto para esta anualidade. O total concedido para 2017-2019 é de 93.215,34€
   • “Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/07/2017-30/06/2019).
   • Orde 26 de xuño de 2017: subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 129 venres, 7 de xullo de 2017).
 • 24.408,19€ (O 25% aprox. do custe total do Proxecto para esta anualidade. Ol total concedido para 2019-2022 é de 133.743,49€)
 • “Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas” (01/07/2019-30/06/2022).
 • Orde 16 de setembro de 2019: subvencións en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico de asignación tributaria do 0,7% do IRPF, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención das drogodependencias, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 182 mércores, 25 de setembro de 2019).
 • Consellaría de Política Social: 
 • 26.950,68€ (o 100% do custe total do Programa).
 • Programa integral de iniciativa comunitaria “Apunto Teis” (01/07/2018-31/11/2018).
 • Orde 13 de xullo de 2018: subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo ) (DOG Núm. 121 Martes, 26 de xuño de 2018).
 •  

PRIVADAS

 • Colaboracións:
 • Obra Social “la Caixa”:
  • Convocatoria “Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2019”.
  • 80% nesta anualidade. Total concedido 23.210 € 
  • Programa de intervención socioeducativa "GUINDASTRES" (01/08/2019-30/07/2019).

 

        

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir