Cookies

Liñas estratéxicas actuais

As nosas liñas de traballo actuais teñen a súa orixe nas liñas programáticas trazadas na Diagnose Comunitaria de Teis realizada entre 2007-2010, seguindo rigurosamente os seguintes pasos:

1. Análise das demandas diagnósticas.

2. Accións acertadas (ata o momento).

3. Accións posibles (cara ao futuro).

4. Recursos dispoñibles.

5. Implicación de Colectivos e demáis Axentes relevantes.

6. Definición dos Programas Comunitarios.

7. Realización dos programas comunitarios definidos.

Desde 2010 ata a actualidade, tales liñas teñen sido revisadas e actualizadas periódicamente para dar resposta ás demandas sociais do momento, sendo as actuais as que dan nome aos nosos Programas Comunitarios vixentes en materia de Saúde e EducaciónOcio e Tempo Libre e Urbanismo e Medioambiente

   

      Imprimir