PPLAN   >  

 PPLAN  

Ocio e Tempo Libre

Estes son los Programas activos ne el área de Ocio y Tempo Libre:

  • Actívate Xogando
  • Actividades lúdicas e de ocio vacacional, para nenos/as e mozos/as do barrio.