PPLAN   >  

 PPLAN  

Non hai fronteiras!

  • Promoción da igualdade para mulleres migrantes veciñas do Barrio
  • Dende - Ata: 04/10/2008 - Actualmente

              

Este programa, busca integrar á muller inmigrante no barrio a través da alfabetización e o aprendizaxe do castelán. 

No Plan comunitario de Teis entendemos que a linguaxe é un piar fundamental para que as persoas cheguen a desenvolverse coma seres sociais, e o coñecemento do idioma é, polo tanto, o primeiro paso para calquera intento de integración.

Estamos convencidos de que a integración abrangue aspectos moi diversos e, nese convencemento, promovemos o traballo en rede para conseguir unha perfecta coordinación entre os/as profesionais implicados/as cara ao seguimento e titorización das mulleres que participen no programa.

O Programa está dirixido ás mulleres de orixe estranxeira que residen no barrio de Teis.

Os obxectivos que pretendemos alcanzar son os seguintes:

  1. Visibilizar ás mulleres inmigrantes do barrio aumentando a súa integración social.
  2. Dotar ás mulleres inmigrantes do barrio das competencias básicas de lecto-escritura.
  3. Contribuír ao desenvolvemento do Principio de Igualdade de Oportunidades a través da acción positiva.
  4. Fomentar actitudes de tolerancia e adaptación mutua das comunidades implicadas como forma activa de cumprimento do respecto á diversidade.
  5. Facilitar o proceso de integración destes colectivos na nosa comunidade mediante a aprendizaxe da lingua castelá.
  6. Fomentar a solidariedade e a cooperación.

 

Para saber máis  podes ver a memoria facendo un  clic aquí

Se queres coñecer os recursos cos que colaboramos pica aquí

 

Materiais relacionados
Documentos

Imaxes
  • 1 de 2