Sentimos e practicamos o principio de participación como principal garantía de calidade e lexitimación

Somos unha coordinadora de barrio que aúna Persoas, Colectivos, Asociacións de todo tipo (ANPAs, veciñais, deportivas, culturais, medioambientais), Servizos (institucionais ou non) e Recursos establecidos no barrio de Teis.

En 1992 a Traballadora Social do Centro de Saúde de Teis (Estrella), moi implicada nos problemas do barrio, convocou a todos os colectivos de Teis, para traballar conxuntamente. 

Despois de varias reunións, acórdase formar a Mesa de Traballo do Barrio de Teis en decembro de 1.996. Esta Mesa  estaba liderada pola Asociación de Veciños de Teis e o Plan Comunitario de Teis e agrupaba 16 colectivos.

Os nosos compromisos son sociais. Temos forma xurídica de Asociación e non pertencemos a ningún partido político tal e como figura expresamente nos nosos Estatutos.

 

¡INFÓRMATE!

A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA

08/02/2022 -

O traballo de coordinación que leva a cabo o Plan Comunitariode Teis, en especial cos centros educativos do barrio, permítenos coñecer de primeira man as enormes dificultades as que se está a enfrentar toda a comunidade educativa no seu día a día.

Ás problemáticas habituais de falta de recursos para dar unha resposta de calidade á diversidade de alumnado, súmase unha etapa durísima da pandemia que está a pasar factura a nivel socioemocional á poboación máis vulnerable.

No noso barrio existen 15 centros educativos ( Ceip Frián, Ceip San salvador, Ceip Paraixal, Cep Santa Tegra, CEI Monte da Guía,Ceip Vicente Risco, Ies República Oriental de Uruguay, Ies A Guía,Ies Teis, Colexio Possumus, Colexio Monterrey...Ies Rosais II,Colexio Santiago Apostol, Colexio S. Xosé da Guía, Colexio Calasancias) polo que temos unha clara mostra do seu quefacer diario e da comlpexidade que supón o seu traballo cotiá (máis aínda no contexto actual) para mellorar a calidade de vida do seu alumnado.

Sabedoras de que, especialmente nos departamentos de dirección e orientación, estánse a ver sobrepasados, en moitos casos, polo aumento de problemáticas propias da fráxil saúde mental des menores-multiplicadas nos últimos tempos-, queremos amosar o noso apoio e aproveitar a ocasión para poñer en valor a profesionais da educación que levan 2 anos en primera liña, traballando por unha educación o máis segura posible sen perder no que se pode a calidade.

Non podemos caer no desánimo. Debemos aunar forzas e traballar conxuntamente máis que nunca para dar resposta, no posible, a todas as dificultades que están a facer tan complicado este curso escolar.

Poñemonos ao voso dispor para andarmos xuntos o camiño e fortalecer a rede comunitaria creada.


Unha aperta comunitaria!


A Xunta directiva e a equipa técnica do Plan Comunitario de Teis

 

  Facendo Barrio

Avance de Programas

  • Img Non hai fronteiras!
  • Non hai fronteiras!
  • Proxecto de desenvolvemento persoal coas mulleres migrantes veciñas do Barrio

  • Img Guindastres
  • Guindastres
  • Apoio pedagóxico e lúdico-social a menores de 6-14 anos en situación de risco e as súas familias

  • Img Apunto Teis
  • Apunto Teis
  • Itinerarios de inserción socio-laboral personalizados para mozas e mozos de 16-26 anos en situación de vulnerabilidade