Accesibilidade WEB

A nosa páxina WEB adquiríu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos aos/ás ciudadáns/dás en cumprimento do disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, respectando así mesmo as pautas proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative), organismo creado polo W3C (World Wide Web Consortium) para informar, investigar e fomentar o traballo en accesibilidade WEB.

A WAI establece tres niveis de accesibilidade: "A", dobre "A" e triplo "A”. Cada un destes niveis require o cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.

Na actualidade, a nosa páxina acadou o nivel dobre “A” de accesibilidade nos seus contidos. A comprobación realizouse co programa TAW (Test de Accesibilidade Web) das páxinas da WEB.

Logros:PCT
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=53