Comunidade

No Plan Comunitario de Teis asumimos a Comunidade como protagonista do proceso no que se atopa inmersa.

Entendemos que na comunidade, a Poboación, a Administración e os Recursos técnicos, profesionais e científicos existentes, son os tres actores que interactúan establecendo relacións máis ou menos eficaces.

No proceso diagnóstico, sinaláronse cuestións significativas da nosa Comunidade :

Desde o Plan Comunitario de Teis tratamos de dar resposta ás demandas sociais que van xurdindo nesta Comunidade da que formamos parte, a través do deseño e desenvolvemento comunitario de Programas e Actividades de interese común a nivel político, asociativo e cidadán. Xeramos ideas socio-comunitarias que se apoian nun proceso comunitario:

Organizativamente estruturado:

E metodolóxicamente avalado:

  1. Sensibilización da poboación en xeral e dos estamentos máis directamente implicados no proceso (Colectivos do Barrio, Centros de Ensino, Xuíces, responsables políticos da Administración,...).
  2. Estudo profundo do Territorio.
  3. Diagnose Comunitaria (utilizando diversos métodos: audición, observación participante, etc.) para o autocoñecemento dos recursos, demandas e potencialidades.
  4. Planificación e Actuación consecuente na liña da mellora da calidade de vida e do fortalecemento da Comunidade.

Diferenciámonos doutras Asociacións en que a éstas non as define un territorio concreto senón un ámbito sociopolítico determinado.

 PCT
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=157