Cookies

Contas e Orzamento

Unha vez aprobado o orzamento anual, a equipa técnica xunto coa Xunta Directiva fai un seguimento bimestral do mesmo, revisando ingresos e gastos para realizar os reaxustes necesarios cara á optimización dos recursos cos que contamos. 

(se queres velo con máis detalle fai clic nos gráficos)

      Imprimir