Contas e Orzamento

Unha vez aprobado o orzamento anual, a equipa técnica xunto coa Xunta Directiva fai un seguimento bimestral do mesmo, revisando ingresos e gastos para realizar os reaxustes necesarios cara á optimización dos recursos cos que contamos. 

(se queres velo con máis detalle fai clic nos gráficos)PCT
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=33