Memorias de actividades

Nas memorias anuais reflectimos a nosa forma de traballar e os resultados obtidos  nos programas comunitarios desenvolvidos durante o ano.

Mediante a publicación das memorias pretendemos cumprir cos compromisos de:

 

Memoria anual 2020-2022

Memoria anual 2019-20

Memoria anual 2018 

 

 

 Plan Comunitario de Teis
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=32