Corresponsabilidade social

A corresponsabilidade social é inherente a nosa forma de traballar e está detallada implícitamente nos nosos fins estatutarios.

Do mesmo xeito, desde a equipa técnica existe un compromiso expreso coa ética e as boas prácticas profesionais, obrígándose a fundamentar o desempeño da súa práctica profesional  nos principios éticos de solidaridade, cooperación, xustiza social e corresponsabilidade.

Damos boa proba disto na 

Caso dos convenios de colaboración con:​

Desde o Plan Comunitario de Teis perseguimos o interese común e o dereito da veciñanza de Teis a se estruturar e organizar de xeito activo na resolución dos seus problemas, o que implica unha responsabilidade compartida por parte de todas as persoas, os/as axentes sociais, os servizos e os recursos que se atopan na nosa comunidade.

A súa participación activa e voluntaria é a que nos permite obter uns resultados socialmente rendibles contribuíndo á mellora socio-económica e ambiental do barrio.

Para coñecer como se estabelece a participación e implicación corresponsable de persoas, colectivos e recursos pica en Comisións de traballo e Comités.

Por outra banda, tentamos e potenciamos que as empresas ubicadas no barrio se impliquen no proceso de incorporación social e laboral dos colectivos sociais mais vulnerables.


Entre os recursos para a realización de prácticas prelaborais cos que asinamos convenios de colaboración nos tres últimos anos atópanse:


Na parte que nos corresponde, establecemos convenios de Colaboración con entidades sociais que persigan o mesmo fin e nos soliciten adscripción, para contratación ou asunción de alumnado en prácticas laboráis:

Actualmente temos suscritos convenios de colaboración con:

A nosa corresponsabilidade coa mellora mediambiental está expresada nos fins estatutarios e realízase a través da Comisión de Urbanísmo e mediambiente:


Colaboramos activamente en todas aquelas actuacións que sexan precisas para conservar e mellorar a nosa contorna. Para conseguilo coordinámonos con:Plan Comunitario de Teis
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=29