Comité InterANPAs

Tendo en conta que a familia é un alicerce fundamental da Comunidade, desde o Plan Comunitario de Teis favorecemos a asociación de nais e pais a fin de intervir nela.

Así, en 1999 creouse o Comité InterANPAs, espazo formado pola totalidade das ANPAs dos Centros Educativos do Barrio de Teis para traballar conxuntamente con elas na mellora da calidade da educación no sentido máis amplo:

Actualmente integran este Comité InterANPAs as Asociacións de Nais e Pais dos Centros de Ensino públicos e privados seguintes:

¿En qué benefician as ANPAs á Comunidade?

 

 

No marco deste Comité, as ANPAs teñen reunións periódicas para intercambiar ideas, coordinar accións, propoñer proxectos e intervir na Comunidade para mellorala.Plan Comunitario de Teis
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=164