Cookies

Estatutos e Normativa

Os Estatutos son o marco regulamentario no que se desenvolve o Plan Comunitario de Teis, cuxa existencia, segundo o seu artigo 5, ten como fins:

1. Fomentar a interacción no barrio de todos os sectores sociais.

2. Implicar aos distintos sectores cidadás na realización de actividades con carácter preventivo que beneficien ao barrio.

3. Xerar as infraestruturas para que se poidan realizar as actividades.

4. Mellorar as condicións físicas e ambientais no entorno.

5. Desenvolver proxectos e actividades tendentes á potenciación da saúde, educación, cultura (entendida como a propia que nos identifica como pobo) e benestar.

6. Realizar todo tipo de intervención lexítima para mellorar a calidade de vida dos/as cidadás.

 

Pola súa banda, entre outra Normativa aplicable á nosa Entidade, destacamos a seguinte:

De Ámbito Internacional:

De Ámbito Estatal:

De Ámbito Autonómico:

 

 

      Imprimir